Kaasaegse Kooli Sihtasutus on loodud Eesti laste ja noorte arengule kaasaaitamiseks.

Sihtasutuse tegevuse eesmärk on tegutseda heategevuslikult ning edendada keskkonda, mis arvestab õppijat, toetab elukestvat õpet, motiveerib edasipürgivat õpilast ja soodustab rahvusvahelisust.