Kaasaegse Kooli Sihtasutuse juhtimine

Kaasaegse Kooli Sihtasutust juhib, esindab ja vara käsutab sihtasutuse juhatus. Sihtasutuse juhatusse kuuluvad Jaan Härms ja Viljar Kähari.

Kaasaegse Kooli Sihtasutuse juhtimist kavandab ja kontrollib nõukogu. Nõukogu liikmeteks on Sven Papp ja Helen Lauri.

Kaasaegse Kooli Sihtasutuse avalikuks kontaktisikuks on Jaan Härms, e-posti aadress: jaan.harms@gmail.com.

Kaasaegse Kooli Sihtasutuse põhikiri on leitav siit