Stipendiumid

Väärtustamaks parimaid püüdlusi ühiskonna, õppeprogrammide ja -keskkonna ning üksikisiku arendamisel on alates 2011/2012. õppeaastast Tallinna Inglise Kolledži juures tegutsenud sihtasutused kutsunud ellu stipendiumid õpilastele ja õpetajatele. Stipendiumite eesmärk on julgustada ning toetada ühekordseid ideid ja tegevusi, mis loovad lisaväärtust Eesti haridusmaastikule, koolile või õppeprogrammile, mitmekesistavad ja täiustavad õpikeskkonda ning motiveerivad taotlejaid nende püüdlustes.

Stipendiumite väljaandmist korraldab, kontrollib ning rahastamise tagab alates 2014. aastast Kaasaegse Kooli Sihtasutus. Ühe õppeaasta stipendiumifondi rahalise piirmäära kinnitab sihtasutuse juhatus eelarvega, lisades õppeaasta kohta fikseeritud summale kolmandate osapoolte sihtotstarbelised annetused.

Taotlusi stipendiumitele  saab esitada vastavalt stipendiumite välja andmise korras toodud tähtaegadeks ja tingimustel.  Taotluse võib esitada vabalt valitud kirjalikus vormis.

Stipendiumite teemal on suhtluskanaliks väljaandjaga e-posti aadress: kksa@kksa.ee