Sihtasutuse toetamine

Kaasaegse Kooli Sihtasutus aitab kaasa Tallinna Inglise Kolledži tegevusele Eesti haridusmaastiku eestvedajana. Kooli pidevat innovatsiooni, kaasaegsete õppeprogrammide juurutamist, laiapõhjalist võõrkeelte õpet ning erinevaid õpikeskkonna tugi- ja toetustegevusi on võimaldanud ellu viia teiste seas ka lapsevanemate rahaline abi sihtasutuse kaudu.

Kooli õpilaste ja kogukonna huve silmas pidades pöördub sihtasutus teie poole, palvega toetada meie tegevust. Ülevaade tegevussuundadest on leitav meie alamlehelt siit.


2023/2024 õppeaasta toetuste kogumine algas 2023. a septembris. Kooli lapsevanematest klassiesindajate poolt kokkulepitud toetuse soovituslik summa on 500 eurot õppeaastas iga koolis õppiva õpilase kohta. Eestis tegutsevate pankade kontolt ülekande teostanud isikul on võimalik 2023. aastal summade eest võimalik küsida tulumaksu tagastamist eraisiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni kaudu juba 2024. a veebruarist juhul kui maksekorralduse selgituses on kirjas ka sõna annetus. Peab silmas pidama, et tulumaksu tagasiküsimise võimalus on vaid isikul, kelle pangakontolt on rahalised ülekanded sihtasutusele laekunud. 

Kaasaegse Kooli Sihtasutus koostöös Tallinna Inglise Kolledžiga väärtustab kõrgelt solidaarsust, üksteise aitamist ja toetamist. Koolis õpib lapsi ka peredest, kelle majanduslikud võimalused on piiratud ning kes on sellest sihtasutusele teada andnud. Sihtasutus on väga tänulik, kui leiate võimaluse toetada solidaarsuse printsiibil ka nende laste õpinguid, annetades võimalusel  summa, mis on soovituslikust rahalisest väärtusest suurem.

Sihtasutus võib avaldada toetuse maksjate kohta teavet klassi lapsevanemate esindajatele.